Training

Beleren

"Een correcte basis vanaf de grond maakt dat het paard een goede start kan maken, je hebt immers geen tweede kans om goed te beginnen"

Bij ons wordt het paard aandachtig en met veel respect opgeleid tot rijpaard. “A happy athlete” is wat in dit proces voorop staat. Om het beleren zo goed mogelijk te laten verlopen zullen we altijd met 2 mensen met het paard werken.
Wat houdt het beleren nou globaal in?

Voordat het groene paard getraind gaat worden zorgen we ervoor dat hij altijd eerst nagekeken wordt door een erkende paardenarts/chiropractor, omdat we ons willen verzekeren van een blokkade vrij paard. Blokkades tijdens het beleren maakt dat het paard negatieve ervaringen op kan doen, denk hierbij aan ongemak of pijn tijdens de training. Een paard is een vluchtdier en zal zo min mogelijk laten zien. Ook al hebben we zeer getrainde ogen willen we dit toch voor kunnen zijn. Het beleren kan namelijk maar één keer en dat moet zo goed en positief mogelijk zijn om een fijn meewerkend rijdier te worden dat niet puur vanuit angst met de ruiter meewerkt.

Onze ervaring heeft ons geleerd dat het beleren minimaal 3 maanden in beslag neemt. Veelal door het voorbereidende werk. Het echte ‘zadelmak’ maken neemt gemiddeld 2-4 weken in beslag: door het zorgvuldig uitgevoerde voorbereidende werk snapt het paard wat er van hem verwacht wordt en is hij hier fysiek ook toe in staat. Na 2-4 weken kan het paard bij wijze van spreken een L proef lopen en is in staat het ruitergewicht op correcte manier te dragen.

Opleiden/dresseren

Paarden kunnen bij ons verder opgeleid/gedresseerd worden tot Z-niveau. We vinden het belangrijk dat het paard fysiek en mentaal zo optimaal mogelijk is, daarom werken we samen met een netwerk van professionals op gebied van gezondheid/blessures, voeding, zadels, (ge)bitten en coaching. Wanneer er in de training iets niet verloopt zoals het hoort of het paard vertoont niet het gewenste gedrag, zal er altijd eerst naar externe zaken gekeken worden.

In het trainingsproces evalueren Marika en Jolanda het verloop met zijn tweeën en passen indien nodig het trainingsplan voor het paard aan. De eigenaar wordt goed op de hoogte gehouden van het proces.